PRIJEVODI

1. PISMENI PRIJEVODI

  • Bez ovjere
  • S ovjerom (pečatom sudskog tumača) – službeni prijevod


2. USMENI PRIJEVODI

  • Konsekutivni prijevod – prijevod po izgovorenom
  • Simultani prijevod- direktan prijevod bez zastoja


Način slanja i primanja prijevoda:

Prijevodi se zaprimaju osobno, putem elektronske pošte te redovnom poštom.
Prema Vašem zahtjevu prijevod se može isporučiti na bilo koji od gore navedenih načina, a ukoliko se radi o OVJERENOM prijevodu tada je primopredaja uobičajena osobno ili putem elektronske pošte ukoliko je dovoljna kopija/scan.
Za usmene prijevode potrebno je dostaviti temu, prezentaciju ili raspoloživi materijal.